Produktion          Maskinpark          Referenser

Lösningar

Från röntgenutrustning till bergborrmaskin

CMW tillverkar avancerade tekniska detaljlösningar i ett väldigt ”brett spann”. Våra kunder levererar högteknologisk utrustning inom vitt skilda användningsområden. Till exempel inom medicinteknik gör vi detaljer till avancerade röntgenmaskiner i kliniskt rena sjukhus. Inom gruv- o anläggningssidan producerar vi detaljer till bergborrmaskiner som arbetar under jord i en smutsig och blöt gruva i Colombia.

Våra detaljer går direkt från oss till montering i slutprodukten. Då blir det enkelt att förstå, att vår kvalitetsnivå är oerhört hög.

Inget användningsområde är främmande för oss. Vi gör lösningen för just dig och dina behov. Vi är gärna med och påverkar och produktionsanpassar produkternas utformning i ett så tidigt stadium som möjligt.

CMW AB  •  Box 94, 615 22 Valdemarsvik   •   Tel 0123-196 60   •  info@cmwab.se  •  © CMW AB