Välkommen till CMW

Höga krav på toleranser?

Då gäller CMW!

kvalitet

Vi är vana vid väldigt höga kvalitetskrav. Kundens framgång är vår framgång.

flexibilitet

Varje uppdrag är en ny utmaning. Vi utvecklar oss ständigt och ligger i teknikens framkant.

komplexitet

Komplexa solida artiklar till krävande företag. Vår styrka är små och medelstora serier.

CMW AB  •  Box 94, 615 22 Valdemarsvik   •   Tel 0123-196 60   •  info@cmwab.se  •  © CMW AB